Team

Ten dienste van onze kleuters en leerlingen tijdens het schooljaar 2018-2019.

schepen van onderwijs                                 Maarten Mast

schoolhoofd                                                   Luc Willocx

zorgcoördinator                                             Els Asselman(K) en Hans Gauchez(L)

beleidsondersteuning                                   Nancy De Sutter

ICT-coördinator                                              Kristof De Valck

administratieve hulp                                      Erna De Proft en Rita De Winde

onderwijzend personeel kleuterafdeling

1ste kleuterklas A (peuters)                           Nancy De Sutter Els Asselman

1ste kleuterklas B                                          Katelijn De Gendt

1ste kleuterklas C                                          Griet Geeroms en Chris Lybaert

2de kleuterklas A                                           Helga Stuckens

2de kleuterklas B                                           Anny Meskens

3de kleuterklas A                                           Kato Lannoo

3de kleuterklas B                                           Carla Lavers

Zorgleerkrachten                                            Chris Lybaert, Maggy Van Den Broeck            

                                                                       Rakhee Vanderstraeten en Frans Lamberechts

lichamelijke opv. (bewegingsopv.)                 Dirk De Donder en Rakhee Vanderstraeten

kinderverzorgster                                           Lisette Willocx

onderwijzend personeel lagere afdeling

1ste leerjaar A                                               Ria Van Lombergen en Frans Lamberechts

1ste leerjaar B                                               Hilde Van Weyenberg

2de leerjaar A                                               Liliane begijn en Ayla Cochez

2de leerjaar B                                                Ann Segers

3de leerjaar A                                                Andy Bockstaele

3de leerjaar B                                                Goedele Vercauteren

4de leerjaar A                                                Katrien De Block en Maggy Van Den Broeck

4de leerjaar B                                                Maggie De Smedt

5deleerjaar A                                                Josine Boogemans en Ayla Cochez

5de leerjaar B                                               Caroline Herrebout

6de leerjaar A                                                Shana Wijns

6de leerjaar B                                                Kurt Willems

zorgleerkrachten                                            Michèle Crick, Ayla Cochez en Frans Lamberechts

rooms-katholieke godsdienst                         Veronique Pecceu

protestantse godsdienst                                  David De Wit

islamitische godsdienst                                   Naziha El Yazidi

Orthodoxe godsdienst                                   

niet-confessionele zedenleer                            Mariëlle Scheers

lichamelijke opvoeding                                    Dirk De Donder


 

toezichthoudend en onderhoudspersoneel

 

 

 

toezichters                                                 Katrien Cleymans, Diane De Raedt, Inge Meskens

 

                                                                  Heidi Vandenbroeck, Mireille Lambert en Carla Casteels