preloadingpreloadingpreloading
Location: Home > Schoolinfo > Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een officieel en verplicht orgaan en heeft zowel advies- als overlegbevoegdheid met het schoolbestuur.(gemeentebestuur)
Alle belangrijke punten met betrekking tot de school en haar werking kunnen op een schoolraad ter sprake gebracht worden (behalve personeelskwesties). 
Het schoolbestuur is gehouden gemotiveerd te reageren wanneer zij wenst af te wijken van het advies van de schoolraad.
In de schoolraad zetelen 3 vertegenwoordigers van de ouders, 3 leden van het personeel en een afvaardiging van 3 personen uit de lokale gemeenschap.
De schoolraad komt zo’n 5 keer per schooljaar samen.
Om de 4 jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen.
De directeur en de schepen van onderwijs wonen de vergadering bij met raadgevende stem.
U kan de mensen van de schoolraad steeds aanspreken om een punt te laten bespreken.


Leden :

 Geleding van de ouders :

-De Boos Elfi

-Emmerechts Eva : voorzitter

- Eveline De Ridder

 
Geleding van het personeel :

-De Block Katrien

-Maggie De Smedt

-Lannoo Kato

 
Geleding van de lokale gemeenschap :

-Champeaux Françis

-De Boeck Louis

-Verhaevert Ben
 

Secretaris : 

-Erna De Proft 

 

 

Kalender

Laatste update
September 22, 2017, 11:57